Privaatsus

1. Mõisted

Skywerk ehitushaldur –veebilahenduse pakkuja; teenusepakkuja.

Kasutajakonto – veebilahenduse tellija konto; informatsiooni talletuse süsteem.

Kasutaja – veebilahenduse kasutaja; veebilahenduse tellija.

2. Milliseid isiklikke andmeid kogume?

Skywerk ehitushalduri kogutavad isikuandmed veebilahenduse pakkumiseks on järgmised: ees-ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, firma nimi, firma subjekti andmed, pangakonto number. Ka muud Kasutaja poolt sisestatavad andmed kasutaja kohta, teenuse kasutamiseks. Kõik andmed on vajalikud eelkõige teenuse täisväärtuslikus kasutamiseks.

2.1 Isikuandmete töötlemise eesmärk

Isikuandmete töötlemise eesmärk on:

  • parandada veebilehe kvaliteeti ning pakutavat lahendust,

  • anda kasutajale võimalus kasutada antud teenust,

  • tagada kliendile kvaliteetne teenus.

3. Isiklike andmete kasutamine

  • E-posti aadressi, nime, ettevõtte nime ja aadressi andmeid kasutame eelkõige isikupärase konto loomiseks,

  • Maksekaardi andmeid kasutame pakkumaks maksmise võimalust läbi AS Maksekeskuse,

  • Ostuajaloo andmeid kasutame eelkõige statistikalisel eesmärgil ning klienditeeninduse analüüsimiseks,

  • Isikuandmeid kasutatakse ka klienditeeninduse koostamiseks, ühenduse võtmiseks ning küsimuste lahendamiseks.

4. Isiklike andmete jagamine

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks. Isikuandmed edastatakse ka makselahenduse pakkumiseks AS Maksekeskus-le.

5. Kasutajakonto andmed

Kasutajate andmeid ei avalikustata väljaspool teenusepakkuja lehte. Kasutajakonto andmeid on vaja eelkõige teenuse lahenduste kasutamiseks sh. ka dokumentide loomiseks. Teenusepakkuja võib enda lehel kasutada Kasutaja loodud dokumentide koguse numbrit üleüldise statistika jaoks ning näidata seda numbrit lehe reklaamimisel.

6. Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

7. Privaatsuspoliitika ja kasutustingimuste muudatused

Kasutustingimustega tutvumisel ning nende tingimustega nõustumisel on kasutaja nõus kõikide teenusepakkuja tingimustega, andmete töötlemisega ning isiklike andmete töötlemisega seotud toimingutega.

Skywerk ehitushalduril on õigus teha muudatusi sellesse privaatsuspoliitikasse.